top of page

Porcelán

2841 (Selfie Vázy)

Práce je zaměřena na význam rukodělné výroby a snaží se obhájit její místo v dnešní moderní době. Vizualizací jednotlivých segmentů samotného výrobního procesu váz, prostřednictvím obrazů coby dekorů váz, názorně demonstruji úsilí vynaložené k jejich výrobě. Přiblížením konkrétních podmínek výroby bych ráda dala důvod k zamyšlení nad nesrovnatelnou hodnotou lidské práce a jejích produktů oproti strojové výrobě.

Číslo 2841 je počet dní, po které jsem nabírala své dosavadní zkušenosti s oběma materiály, a to jak od profesionálů v oboru, tak vlastní praxí. Počítání začíná dnem mé první hodiny výtvarné přípravy na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde jsem studovala obor užité malby a končí termínem odevzdání mé bakalářské práce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové po čtyřech letech studia v ateliéru keramiky a porcelánu.

2018

Šířka 24 cm, výška 46 cm

Fotografie:
(1.) Anna Pleslová

(2.-41.) Monika Martykánová

bottom of page